1. Wszystkie produkty dostępne w egsm.com.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad.

 2. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producentów.

 3. Wszystkie produkty w zamówieniach wysyłanych przez egsm.com.pl są sprawdzane pod względem: zgodności z zamówieniem, stanem fizycznym.

 4. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy – to ostatnie tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny (termin „wada istotna” oznacza taką wadę, której wystąpienie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem), chyba że egsm.com.pl niezwłocznie wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz. Klient może żądać zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt również, jeżeli przy pierwszej reklamacji z tytułu rękojmi egsm.com.pl nie wywiąże się ze swych obowiązków, bądź jest to druga lub kolejna reklamacja tego towaru, nawet jeśli dalsze reklamacje dotyczą innej wady towaru.

 5. Reklamowany i zwracany towar po wcześniejszym kontakcie z egsm.com.pl należy przesłać wraz z wypełnionym “Protokołem reklamacyjnym” pod adres:

  egsm.com.pl
  al. Piłsudskiego 40 lokal 3
  35-001 Rzeszów

 6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od chwili ich wpłynięcia do egsm.com.pl

 7. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, egsm.com.pl zwróci  równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt, o podobnych cechach użytkowych.

 8. egsm.com.pl nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.